positieve impact op Medewerkers, de business en de wereld

Purpose Dashboard

Het Management Informatie systeem voor Purpose

Purpose Dashboard

Meet de aan Purpose gerelateerde onderwerpen, zoals (werk)geluk, zingeving, werken vanuit talenten en de bijdrage aan de samenleving, onder medewerkers en stakeholders en ontdek de kansen die leiden tot beter bedrijfsresultaat.

The Purpose Company levert instrumenten om Purpose ‘van het papier af te halen’. De instrumenten ondersteunen bij het enthousiasmeren van medewerkers en stakeholders en het levendig houden van Purpose gedreven initiatieven. Er is een aantal oplossingen: 'The Purpose Dashboard', 'De betekenisvol werken app' en 'The People Connect App'.

The Purpose Dashboard is uw kompas bij het inzichtelijk maken van de gevoelde bijdrage aan Purpose en bij het ontdekken van de mogelijkheden die uw resultaat vergroten. The Purpose Dashboard toont uw bijdrage aan betekenisvol ondernemen.

Tenslotte is het mogelijk om hieruit rapportages te ontvangen. Deze rapportages zijn daarbij ook van toepassing om te voldoen aan de ESG wetgeving en meer specifiek de (CSRD). 

The Purpose Dashboard

Of het nu gaat om een nulmeting over de status van de houding van medewerkers en stakeholders ten opzichte van Purpose (en daaraan gerelateerde onderwerpen) of duurzame initiatieven in de organisatie of het meten van de ontwikkeling van de houding van medewerkers en stakeholders in het omarmen van de Purpose van de organisatie, The Purpose Dashboard biedt inzicht in de omarming van Purpose door medewerkers en stakeholders en tevens waar de kansen liggen tot verdere ontwikkeling. The Purpose Dashboard maakt uw groeiende impact meetbaar en vergelijkbaar.

The Purpose Dashboard

Voor het meten van de voortgang van purpose en de aan betekenisvol werken gerelateerde doelen.

The Purpose Quick Scan

Wil jij een snelle analyse doen hoe Purpose gedreven jouw organisatie is. Doe The Purpose Quick Scan.

Vragen of meer informatie?

Neem voor vragen over The Purpose Dashboard en het meten van purpose contact op met Tim.

tel: 06 13 74 57 37 of mail tim@thepurposecompany.nl

De Apps van The Purpose Company

Naast het dashboard levert the Purpose Company Apps om Purpose ‘van het papier af te halen’. De instrumenten ondersteunen bij het enthousiasmeren van medewerkers en stakeholders en het levendig houden van Purpose gedreven initiatieven. Er is een tweetal Apps die zich met name richt om de verbinding tussen medewerkers (en eventueel stakeholders) te vergroten. 'De betekenisvol werken app' en 'The People Connect App'.

The People Connect App

De trend van meer thuiswerken is tijdens Corona alleen maar versneld het percentage medewerkers dat (gedeeltelijk) thuis werkt sterk toegenomen.

Om de verbinding in teams en met de organisatie hoog te houden willen wij ook daaraan graag een positieve bijdrage leveren. Het gaat om de kracht van de collegiale band. Wil je:

- Thuiswerken & je meer verbonden voelen met je collega’s

- Werkplezier thuis verbeteren

- Extra tijd gebruiken om het team - de organisatie - nog beter te laten functioneren

- Brainen over nog betekenisvoller werken met je collega’s

Dan gaat ‘The People Connect app’ daarin ondersteunen!


De Betekenisvol werken App

Om Purpose levendig te houden ontwikkelende The Purpose Company samen met Innergie 'De Betekenisvol werken App'. Deze App draagt, naast de overige oplossingen zoals workshops en trainingen, bij aan een positieve impact rondom de vastgestelde purpose. Middels opdrachten die worden opgestuurd gedurende een bepaalde periode worden medewerkers geinspireerd om niet alleen over de purpose en betekenisvol werken na te denken, maar dit ook in de praktijk te brengen.

ESG Rapportages (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese wetgeving die tot doel heeft de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage door bedrijven te verbeteren. Het is een uitbreiding en herziening van de bestaande niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD). De CSRD werd voorgesteld door de Europese Commissie als onderdeel van haar ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van de financiële sector en bedrijfsverslaggeving. Het klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal liggen mede ten grondslag aan deze ontwikkeling.

Wil je meer weten over deze wetgeving of hoe jouw organisatie duurzamer kan worden door te stijgen op de duurzaamheidsladder? Neem vrijblijvend contact met ons op; we bespreken het graag! Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen in de bevlogenheid van uw medewerkers, de bedrijfsresultaten, op het vlak van duurzaamheid én voldoen aan de nieuwe wetgeving!

Een kort filmpje met een introductie van The People Connect App

 

The People Connect App werkt op 4 niveaus:

- Het welbevinden van het individu – de medewerker zelf staat centraal

- Sociale cohesie - meer interactie tussen collega’s op (informeel) persoonlijk vlak

- Business - Ondersteunen van de doelstellingen van de organisatie

- Ideeën genereren over betekenisvol(ler) werken. 

Neem voor meer informatie of vragen over deze Apps contact op met Tim. tel:06 13 74 57 37 of mail tim@thepurposecompany.nl

Purpose Whitepaper!

Wil je meer lezen over de positieve impact van Purpose op medewerkers, de business en de wereld om ons heen, vul onderstaand formulier in en ontvang de whitepaper in jouw mailbox.

Graag ontvang ik The Purpose Company whitepaper met de route om ook mijn organisatie of instelling succesvoller te maken door (nog meer) voelbaar Purpose gericht te ondernemen.

Stuur mij The Purpose Company whitepaper

E-mailadres
Verzoek

The Purpose Dikke Duim Award

Welk initiatief wil jij belonen met een Dikke Duim Award?

Bij The Purpose Company gaan we graag uit van positiviteit en ondersteunen bedrijven in het zetten van stappen om medewerkers te inspireren, de bedrijfsresultaten te verbeteren én om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij! Wij delen dan ook graag een ‘Dikke Duim’ uit aan initiatieven bij bedrijven voor dergelijke stappen ‘in de goede richting’!

Om deze initiatieven en de ‘Purpose movement’ kracht bij te zetten, hebben wij de Dikke Duim Award in het leven geroepen. Bedrijven die goede stappen zetten op het gebied van Purpose kunnen genomineerd worden voor de Dikke Duim Award.

Denk jij nu aan een actie bij een organisatie waarvan jij van mening bent dat die anderen inspireert? Twijfel dan niet en neem contact met ons op via edward@thepurposecompany.nl of 06 - 24 75 86 85

Met het uitreiken van deze trofee wil The Purpose Company bedrijven inspireren om hetzelfde te doen. Een ander doel van de Dikke Duim Award is bedrijven die iets bijdragen aan de maatschappij in het zonnetje te zetten en exposure te geven.

De positieve bijdrage dient natuurlijk wel aan Purpose gerelateerd te zijn. Wij verstaan daaronder dat het bijdraagt aan betekenisvol werken, (werk)geluk of de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Bij The Purpose Company is het ons doel om betekenisvol ondernemen ‘van het papier af te krijgen’. Het moet dus gaan om concrete stappen die al gezet zijn. De Dikke Duim Award reiken wij uit aan (personen bij) bedrijven die een noemenswaardige stap in de juiste richting hebben gezet.

Wat doen wij met uw nominatie?

Nadat deze personen of bedrijven voor hun actie zijn genomineerd, nemen wij contact op om meer achtergrondinformatie te verkrijgen. Na deze gesprekken worden de nominaties bekend gemaakt en volgt er een top drie die in aanmerking komt voor de daadwerkelijk Dikke Duim Award. Deze Award wordt een aantal keren per jaar uitgereikt.

Ik nomineer graag het volgende initiatief voor een Purpose Dikke Duim Award!

Ik nomineer het volgende initiatief
Naam van het bedrijf
Contactpersoon bij dat bedrijf
E-mailadres contactpersoon
Mijn e-mailadres

Methode Dikke Duim Award

Genomineerd worden is natuurlijk al prachtig, maar er wordt ook een winnaar gekozen. De beoordeling van de winnaar is een combinatie van de impact op medewerkers, de business en de wereld om ons heen. De beoordeling vindt plaats via The Purpose Company benchmark onder bedrijven en er wordt een poll gehouden onder het publiek. Het resultaat uit de benchmark en de poll leidt tot de uiteindelijke winnaar, waarbij de nadruk ligt op de benchmark.

De winnaars van de Purpose Dikke Duim Award vind je in het blog